MEDLEMSKAP

12 mnd binding

299,-

STUDIO ORDINÆRT

- Tilgang til treningsstudio hele åpningstiden.

- 10% rabatt på drop-inn baneleie.

​​

12 mnd binding

599,-

STUDIO+

- Tilgang til treningsstudio hele åpningstiden.
- 50% på organisert sandvolleyball trening.

- Gratis baneleie av tennis, sandvolleyball og badminton. 10% rabatt på annen baneleie.

BETINGELSER

 

Ordinært Abox


- Dette medlemskapet gir tilgang til Studio hele åpningstiden på Abox Multisportsenter.
- Det betales for resten av inneværende og hele neste måned ved oppstart med Kort/Vips
som siste ledd av innmelding.
- Det er en hel kalendermåneds frist for oppsigelse av medlemskapet, og dette gjøres pr
e-post.
- Kontingenten videre betales med Avtalegiro som du selv signerer som siste del av
innmeldingen.
- Medlemskapet har 12 mnd binding og løper til oppsigelse.
Studio +


- Dette medlemskapet gir tilgang til Studio hele åpningstiden inkludert gratis baneleie på alle aktiviteter på Abox Multisportsenter.
- Det betales for resten av inneværende og hele neste måned ved oppstart med Kort/Vips
som siste ledd av innmelding. - Studio+ avtaler har binding minimum et år og ut ethvert semester. Høstsemesteret avsluttes 31.desember og vårsemesteret avsluttes 30.juni. - Alle medlemskap løper automatisk til de sies opp, også etter endt bindingstid. - Utmelding fra en studio+ avtale må skje før 1.desember for vårsemesteret og før 1.juni for høstsemesteret. - Et medlem som melder seg ut av en studio+ avtale kan ikke melde seg inn igjen i samme semester som han har meldt seg ut fra, eller det påfølgende semesteret. - Maks bestillingstid av bane er 1 uke i forveien. Ved å ikke møte opp til bestilt time belastes minimum drop-in pris på ansvarlig bestiller alene. - Et studio+ medlem kan kun ha en aktiv banebestilling om gangen. - Maks spilletid per bestilling er 120 minutter, og det tillates kun 1 dobbeltime per dag per person innenfor bestillingstiden for studio+ avtaler. - Abox AS kan blokkere opptil 20% av utleietiden til studio+ avtaler til fastleie på formiddager og i helger. - På ettermiddager etter 16:00 mandag - torsdag kan Abox leie ut så mye fastleie de vil. - Dersom en eller flere spillere med studio+ avtale ønsker å spille med kunder som ikke har studio+ avtale, betaler disse kundene vanlig drop in pris. Miniumumssatser for antall personer gjelder fortsatt. - Et medlem med studio+ avtale får 50% rabatt på organiserte beach volleyballtreningsøkter. (Gjelder ikke studio+ formiddag avtale)
- Medlemskap kan fryses maks 2 måneder per kalenderår. - Abox AS tar forbehold om endringer i betingelser og priser.