top of page

FAST BANELEIE

Design uten navn_edited.jpg

Ønsker du å holde av en fast dag i uken til trening? På Abox Greverud tilbyr vi muligheten for å sette opp faste avtaler på baneleie. Send oss en mail med ditt ønske, vi vil svare deg så fort vi kan. Hvis du ønsker å se prisen for fastleie, gå inn på "aktiviteter" i hovedmenyen og velg ønsket aktivitet.

betingelser for fastleie

  • En fastleieavtale gjelder fra oppstart og har binding ut ethvert semester

  • Høstsemesteret starter samme uke som skolen starter og avsluttes 22. desember. Vårsemesteret starter 2.januar og avsluttes 1.juni

  • Kunden har rett til og plikt til samme bane samme tid i neste semester dersom ikke avtalen er sagt opp innenfor oppsigelsesfristene

  • Oppsigelse må skje før 1. desember for det påfølgende vårsemester, og før 1.juni for det påfølgende høstsemester.

  • Om ikke oppsigelse er gjort innenfor fristene, løper avtalen automatisk videre.

  • Fastleieavtaler gjelder ikke fra 23.desember til 1. januar, og ikke fra palmesøndag til 2. påskedag

bottom of page